0(0)

Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy

  • 10- dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca: mgr Beata Nedwidek – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny

Tematyka szkolenia:  Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do diagnozy i terapii rotacyzmu.
  • Podczas szkolenia przedstawione zostają rodzaje rotacyzmów, ćwiczenia przygotowujące do realizacji głoski [r], techniki wywoływania głoski, a także jej automatyzacji w mowie spontanicznej.
  • Uczestnicy otrzymują gotowe pomoce do utrwalania prawidłowej wymowy głoski, prezentację w formacie .pdf oraz zaświadczenie.

Program

2‏‏‎ ‎2h 35m

Szkolenia/Materiały

Szkolenie-dostęp2:35:14
Materiały/pobierz

Charakterystyka głoski [r]

Rodzaje rotacyzmów

Przyczyny rotacyzmu

Omówienie etapów korekcji rotacyzmu

Ćwiczenia słuchu fonemowego i fonetycznego

Ćwiczenia języka

Omówienie i prezentacja metod wywoływania głoski [r]

Prezentacja pomocy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [r]

O autorze

4.69 (104 ratings)

204 produktów

14665 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • początkujący logopedzi
  • studenci logopedii
  • logopedzi pragnący usystematyzować swoją wiedzę