0(0)

Mowa bezdźwięczna- diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy

+ 10- dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Beata Nedwidek – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny

Tematyka szkolenia:
Mowa bezdźwięczna- diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe

Osiągnięcia

  • Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem z mową bezdźwięczną, w tym poznają obszerny zakres ćwiczeń przygotowawczych.
  • Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną ciekawe pomysły na pracę z dziećmi oraz pomoce i materiały, utrwalające głoski dźwięczne.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają wiele materiałów przydatnych w pracy z dziećmi z mową bezdźwięczną.

Program

2‏‏‎ ‎2h 20m

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp2:18:10
Materiały/pobierz

1. Budowa i funkcjonowanie krtani.

2. Charakterystyka mowy bezdźwięcznej.

3. Przyczyny mowy bezdźwięcznej.

4. Diagnoza.

5. Etap przygotowawczy:

5. Etap przygotowawczy:

-ćwiczenia oddechowe – ćwiczenia narządów mowy – ćwiczenia ciała – ćwiczenia fonacyjne – ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej – ćwiczenia słuchu fonematycznego

6. Etap właściwej pracy korekcyjnej: – wywołanie, utrwalanie i automatyzacja głosek.

7.Prezentacja literatury, autorskich kart pracy, gier i innych pomocy logopedycznych.

O autorze

4.77 (137 ratings)

191 produktów

12035 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • początkujący logopedzi
  • studenci logopedii
  • logopedzi pragnący usystematyzować swoją wiedzę