Szkolenia, które umożliwią zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności we wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy.

Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dziećmi i ich rodziną stanowi istotny element w procesie diagnostyczno - terapeutycznym. Skorzystaj z wiedzy doświadczonych prowadzących.