Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty karmienia *Szkolenie on-line + Certyfikat

52  VAT

Opis

CERTYFIKOWANY KURS 

❇️❇️❇️

Dołącz do niesamowitego kursu on-line dzięki, któremu nauczysz się diagnozować dziecko z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów oraz prowadzić trening karmienia!

❇️❇️❇️

Po zakupie kursu otrzymasz:

? imienny Certyfikat z suplementem,

? bogate materiały szkoleniowe,

? 120-dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez całą dobę!

 

? Plan szkolenia

❇️  Kim jest terapeuta karmienia?

❇️  Kto tworzy zespół terapeutyczny w złotym standardzie opieki nad Dzieckiem z trudnościami w pobieraniu pokarmów?

❇️  Jakie trudności w przyjmowaniu pokarmów możemy diagnozować u naszych pacjentów?

❇️  Jak przeprowadzić dobrą i holistyczną diagnozę Dziecka z trudnościami w zakresie przyjmowania pokarmów- kwestionariusz oraz arkusz obserwacji terapeuty karmienia;

❇️  Plan terapeutyczny w treningu karmienia.

❇️  Trening karmienia- podstawowe zasady pracy, założenia.

❇️  Warsztat terapeuty.

❇️  Akcesoria w treningu karmienia.

❇️  Pozycjonowanie pacjenta.

❇️  Studium przypadku.

?? KURS POPROWADZI

mgr Agata Kalina

kalina

pedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta karmienia, dogoterapeuta. Właściciel fundacji Cali Mali

 

• Chcesz dołączyć do kursu, ale płatnikiem będzie Twój pracodawca? Złóż zamówienie i zaznacz „Faktura dla placówki oświatowej”. Wybierz przelew tradycyjny jako formę płatności na PayU, następnie opuść stronę. Fakturę otrzymasz tego samego dnia.
• Kiedy otrzymasz dostęp? Dostęp otrzymasz tego samego dnia.
• Niezadowolony z kursu? W ciągu 7 dni od zakupu wyślij wiadomość na adres kontakt@teczka-logopedy.pl z prośbą o zwrot pieniędzy.

 


➔ Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych.

➔ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

➔ Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.

➔ Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych