Terapia zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu *Szkolenie on-line + Certyfikat

59  VAT

Opis

️ CERTYFIKOWANY KURS®

Od czego rozpocząć terapię zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu
Jakie cele terapii wyznaczyć w przypadku pacjentów z afazją/dyzartrią
Jak przygotować program terapii dla pacjenta z poudarowymi zaburzeniami mowy
Jakie metody terapeutyczne można zastosować w pracy z chorym z afazją/dyzartrią
W jakim zakresie neurologopeda może podjąć współpracę z rodziną/opiekunami pacjenta
Na czym polega współpraca neurologopedy z neuropsychologiem/fizjoterapeutą podczas procesu terapeutycznego pacjenta po udarze mózgu

Zapisz się na szkolenie i zdobądź odpowiedzi na powyższe pytania! 

Po zakupie kursu otrzymasz:

⚜️ imienny Certyfikat z suplementem,

? bogate materiały szkoleniowe,

? 120-dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez całą dobę!

 

? Plan szkolenia

1. Faza zdrowienia pacjenta po udarze mózgu, a postępowanie terapeutyczne

2. Różne podejścia terapeutyczne w rehabilitacji neurologopedycznej pacjentów z:

-afazją, – dyzartrią, anartrią

3. Wyznaczanie celów i planowanie terapii neurologopedycznej

4. Narzędzia i metody stosowane w terapii poudarowych zaburzeń mowy

5. Współpraca z chorym i jego rodziną podczas procesu terapeutycznego

6. Zakres współpracy neurologopedy z neuropsychologiem/fizjoterapeutą w terapii pacjenta po udarze mózgu

7.Niejęzykowe zaburzenia poznawcze i emocjonalne w terapii neurologopedycznej

 

?? Kurs poprowadzi:

dr n. med. Joanna Sewastynowicz
Specjalizuje się w diagnozie i terapii pacjentów z zaburzeniami mowy, głosu i połykania o podłożu neurologicznym. Pracuje w szpitalu na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Wykładowca akademicki, neurologopeda, audiofonolog

 

• Chcesz dołączyć do kursu, ale płatnikiem będzie Twój pracodawca? Złóż zamówienie i zaznacz „Faktura dla placówki oświatowej”. Wybierz przelew tradycyjny jako formę płatności na PayU, następnie opuść stronę. Fakturę otrzymasz tego samego dnia.
• Kiedy otrzymasz dostęp? Dostęp otrzymasz tego samego dnia.
• Niezadowolony z kursu? W ciągu 7 dni od zakupu wyślij wiadomość na adres kontakt@teczka-logopedy.pl z prośbą o zwrot pieniędzy.

 


➔ Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych.

➔ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

➔ Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.

➔ Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych