Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy *Szkolenie on-line + Certyfikat

45  VAT

Opis

CERTYFIKOWANY KURS 

 

???

Dołącz do niesamowitego kursu on-line, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę praktyczną!
Wyłącznie forma warsztatowa!
Po szkoleniu będziesz wiedzieć, jak należy prawidłowo i skutecznie przeprowadzić terapię opóźnionego rozwoju mowy!

???

Na szkoleniu omówione będą czynniki praktyczne wspomagające proces terapeutyczny, z uwagą na rodziców, którzy stanowią bardzo ważny komponent terapii oraz na samą osobę logopedy.

Po zakupie kursu otrzymasz:

? imienny Certyfikat z suplementem,

? bogate materiały szkoleniowe,

? 120-dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez całą dobę!

 

 

? Plan szkolenia

? Słownik czynny dziecka. Jak liczyć słowa wypowiadane przez dziecko? Prowadzenie dziennika mowy dziecka.

? Stymulujące środowisko. Jak stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju mowy dziecka. Różnica między kąpielą słowną a zalewaniem dziecka mową.

? Rola rodziców w procesie terapeutycznym. Dla uczestników gotowa do wydruku ulotka: Jak stymulować rozwój mowy dziecka, bawiąc się z nim w domu.

? Postawa logopedy w procesie terapeutycznym. Cechy osobowościowe terapeuty pracującego z małym dzieckiem. Jakie elementy wykorzystać, by skupić wzrok dziecka na twarzy logopedy, być z drugim człowiekiem w interakcji.

? Co to jest pauza terapeutyczna i dlaczego jest ważna w procesie nabywania mowy.

? Przedstawienie gier i zabaw logopedycznych, pomocy własnoręcznie wykonanych, pomysłów na przekształcenie rzeczy codziennego użytku w logopedyczne pomoce dydaktyczne. Tak, aby dziecko zaczęło artykułować proste dźwięki mowy: samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, sylaby otwarte i proste, dwusylabowe wyrazy.

 

?? KURS POPROWADZI

 

mgr Angelika Bartnik 


neurologopeda, pedagog specjalny

 

  • Chcesz dołączyć do kursu, ale płatnikiem będzie Twój pracodawca? Złóż zamówienie i zaznacz „Faktura dla placówki oświatowej”. Wybierz przelew tradycyjny jako formę płatności na PayU, następnie opuść stronę. Fakturę otrzymasz tego samego dnia.
  • Kiedy otrzymasz dostęp? Dostęp otrzymasz tego samego dnia.
  • Niezadowolony z kursu? W ciągu 7 dni od zakupu wyślij wiadomość na adres kontakt@teczka-logopedy.pl z prośbą o zwrot pieniędzy.

➔ Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych.

➔ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

➔ Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.

➔ Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych