Nasze szkolenia umożliwią Ci zgłębienie, poszerzenie wiedzy o zaburzeniach wynikających z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów.

Szkolenia z zakresu neurologicznych zaburzeń mowy, obejmują w szczególności terapię dorosłych i dzieci borykających się z afazją, dysfazją, anartrią, dyzartrią, autyzmem i inne.