Poznaję pierwsze sylaby – paradygmat TA – DA.

10 

Kategoria: