Poznaję pierwsze sylaby – paradygmat TA – DA.

10  VAT

Kategoria: