Poznaję pierwsze sylaby – paradygmat SA – ZA.

10 

Kategoria: