Poznaję pierwsze sylaby – paradygmat PA – MA.

10 

Kategoria: