Poznaję pierwsze sylaby – paradygmat BA – LA.

10 

Kategoria: