Diagnoza neurologicznych zaburzeń mowy po udarze mózgu (afazja, dyzartria, anartria) *Szkolenie on-line + Certyfikat

65  VAT

Opis

️ CERTYFIKOWANY KURS®

Czy wiesz, że…

do nabytych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym zalicza się: afazje, niedokształcenia mowy o typie afazji, dyzartrie, anartrie

Zapisz się na szkolenie i naucz się diagnozować zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym!

Biorąc udział w kursie otrzymujesz:

⚜️ imienny Certyfikat z suplementem,

🔆 obszerne materiały szkoleniowe,

🔰 120-dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez całą dobę!

 

📑  Plan szkolenia

1. Neurofizjologiczne i neuroanatomiczne podstawy procesu komunikowania się.

2. Charakterystyka zaburzeń mowy u pacjentów po przebytym udarze mózgu:

-afazja, dyzartria, anartria.

3. Deficyty językowe i komunikacyjne w przypadku uszkodzenia prawej półkuli mózgu.

4. Diagnostyka zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (dostępne narzędzia, warunki i czas prowadzenia diagnozy, trudności diagnostyczne).

5. Różnicowanie ośrodkowych zaburzeń mowy.

6. Wyznaczanie celów i planowanie terapii neurologopedycznej.

7. Współpraca z chorym i jego rodziną.

8. Charakterystyka niejęzykowych zaburzeń poznawczych i emocjonalnych u pacjentów po przebytym udarze mózgu.

 

👩🎓 Kurs poprowadzi:

dr n. med. Joanna Sewastynowicz
specjalizuje się w diagnozie i terapii pacjentów z zaburzeniami mowy, głosu i połykania o podłożu neurologicznym. Pracuje w szpitalu na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Wykładowca akademicki, neurologopeda, audiofonolog

 

 

• Chcesz dołączyć do kursu, ale płatnikiem będzie Twój pracodawca? Złóż zamówienie i zaznacz „Faktura dla placówki oświatowej”. Wybierz przelew tradycyjny jako formę płatności na PayU, następnie opuść stronę. Fakturę otrzymasz tego samego dnia.
• Kiedy otrzymasz dostęp? Dostęp otrzymasz tego samego dnia.
• Niezadowolony z kursu? W ciągu 7 dni od zakupu wyślij wiadomość na adres kontakt@teczka-logopedy.pl z prośbą o zwrot pieniędzy.

 


➔ Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych.

➔ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

➔ Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.

➔ Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych