Liczba pojedyncza i mnoga. Określenia duży i mały.

10 

Kategoria: