Dokumentacja logopedyczna

15  VAT

Kategoria:

Opis

Pakiet: Dokumntacja logopedyczna to gotowe wzory do druku. Dotyczą niezbędnej dokumentacji logopedycznej.

W pakiecie znajdziecie:

  • zgodę na udział dziecka w zajęciach logopedycznych;
  • zgodę na przeprowadzenie logopedycznego badania przesiewowego;
  • informację dla rodzica na temat terminu odbywania zajęć;
  • informację dla rodzica na temat wyniku przeprowadzonego badania przesiewowego;
  • informacja o potrzebie konsultacji specjalistycznej dziecka;
  • karta terapii dziecka;
  • dziennik zajęć logopedycznych.

Jeśli potrzebujesz faktury – napisz do mnie: polslowka.logopeda@gmail.com