Terapia zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu ( afazja, dyzartria, anartria) 20.01

39 

Kategoria: