Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy 21.07

39