Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego – część I – dzieci młodsze (afazja dziecięca, alalia, SLI) 23.04

39