Znaczenie pionizacji języka w logopedii. Praca z pacjentem po frenotomii

39