Znaczenie pionizacji języka w logopedii. Praca z pacjentem po frenotomii 27.04

39