Szkolenia — w pakiecie taniej!

Wybierz interesujące Cię szkolenia na żywo/LIVE (dostęp 60 dni) lub kursy VIDEO (dostęp 120 dni) i odbierz GRATIS!

Pakiet 6+1

7 szkoleń na żywo
260
  • 6 szkoleń na żywo
  • 1 szkolenie gratis!

Pakiet 8+2

10 szkoleń na żywo
340
  • 8 szkoleń na żywo
  • 2 szkolenia gratis!
Popularny

Pakiet 6+1

7 kursów VIDEO
260
  • 6 kursów Video
  • 1 kurs gratis!

Pakiet 8+2

10 kursów VIDEO
340
  • 8 kursów Video
  • 2 kursy gratis!
Popularny
Kurs Video
“ORM”- *Kurs video PREMIUM + Certyfikat
AAC Komunikacja alternatywna i wspomagająca PRAKTYCZNIE *Szkolenie on-line + Certyfikat
ABC Autyzmu – kompleksowy kurs video – dostęp 12 miesięcy!
ABC LOGOPEDY – JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ LOGOPEDY – *Kurs video + certyfikat
ABC TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – *Kurs video + certyfikat
Afazja dziecięca *Szkolenie on-line + Certyfikat
Afazja, dyzartria, anartria – diagnoza i terapia *Szkolenie on-line + Certyfikat
Akcja charytatywna – darmowy webinar – Seplenienie międzyzębowe – 25.02.2022 – nagranie szkolenia
Anatomia i funkcje mięśni żucia w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego w praktyce logopedycznej *Szkolenie online + Certyfikat*
Anatomia logopedy – mięśnie języka, podniebienia i gardła *Szkolenie on-line + Certyfikat
Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu *Szkolenie on-line + Certyfikat
Ankyloglosja krok po kroku. Diagnoza wędzidełek jamy ustnej
Apraksja nabyta – zaburzenia mowy o charakterze motorycznym *Szkolenie on-line + Certyfikat
Badania przesiewowe – szybko i skutecznie *Szkolenie on-line + Certyfikat
Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt *Szkolenie on-line + Certyfikat
Bazowe funkcje komunikacyjne. Ocena i stymulowanie rozwoju elementarnych umiejętności komunikacyjnych dziecka ze spektrum autyzmu *Szkolenie on-line + Certyfikat
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka *Szkolenie on-line + Certyfikat
Czucie głębokie w pracy logopedy *Szkolenie on-line z certyfikatem
Ćwiczenia lewopółkulowe – mechanizm działania ćwiczeń lewopółkulowych *Szkolenie on-line + Certyfikat
Diagnoza funkcjonalna: połykanie, żucie, pozycje spoczynkowe, oddychanie *Szkolenie on-line + Certyfikat
Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej
Diagnoza i terapia dyzartrii- *Szkolenie na żywo + nagranie /03.01.2023
Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne *Szkolenie on-line + Certyfikat
Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 18-30 m.ż – *Kurs Video + Certyfikat
Diagnoza jąkania u dzieci *Szkolenie on-line + Certyfikat
Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 18-30 m.ż – *Kurs Video + Certyfikat
Diagnoza logopedyczna dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym *Szkolenie on-line + Certyfikat
Diagnoza logopedyczna. Ocena funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka ze spektrum autyzmu *Szkolenie on-line + Certyfikat
Diagnoza neurologicznych zaburzeń mowy po udarze mózgu (afazja, dyzartria, anartria) – *Szkolenie na żywo premium + nagranie /11.01.2023
Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy – kompendium wiedzy® *Szkolenie on-line + Certyfikat
Diagnoza pacjenta niemówiącego. Budowanie umiejętności komunikacyjnych małego dziecka *Szkolenie on-line + Certyfikat
Dokumentacja w gabinecie logopedycznym *Szkolenie on-line + Certyfikat
Dwulatek u logopedy – czerwone flagi w rozwoju *Szkolenie on-line + Certyfikat
Dysfagia. Praktyczny warsztat terapeuty karmienia *Szkolenie on-line + Certyfikat
Dysfunkcje orofacjalne Przyczyny i terapia wad zgryzu w ujęciu stomatologicznym *Szkolenie on-line+Certyfikat
Dysfunkcje orofacjalne Przyczyny i terapia wad zgryzu w ujęciu stomatologicznym *Szkolenie on-line+Certyfikat
Dyslalia *Kurs video
Dyslalia w praktyce logopedy KURS VIDEO
Działalność nierejestrowana Czas na BIZNES *Szkolenie on-line + Certyfikat
Dziecko z dysfunkcją oddychania w terapii logopedycznej *Szkolenie on-line + Certyfikat
Dziecko z dysfunkcją oddychania w terapii logopedycznej *Szkolenie on-line + Certyfikat
Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej *Szkolenie on-line + Certyfikat
Efektywne strategie AAC w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy *Szkolenie on-line + Certyfikat
Elementarz logopedy – praca w przedszkolu integracyjnym. Organizacja pracy, dokumentacja, wskazówki na start – szkolenie on-line + Certyfikat
Emisja głosu Obniżanie głosu u osoby dorosłej – ćwiczenia *Szkolenie on-line + Certyfikat
Emisja głosu Rezonator piersiowy i głowowy, mówienie “na maskę” – wprowadzenie i ćwiczenia *Kurs video
Fizjoterapia w gabinecie logopedycznym. Współpraca fizjoterapeuty i logopedy- jak budować efektywny zespół terapeutyczny *Kurs Video
Funkcje prymarne i ich wpływ na wady zgryzu i wymowy *Szkolenie on-line + Certyfikat
Gryzaki logopedyczne – Jak ugryźć temat? – Szkolenie on-line + Certyfikat
Integracja sensoryczna w pracy logopedy. Ćwiczenia *Szkolenie on-line + Certyfikat
Jak pracować z dzieckiem dyspraktycznym na zajęciach logopedycznych? *Szkolenie on-line + Certyfikat
Jak przeprowadzić badanie logopedyczne w dyslalii *Szkolenie on-line + certyfikat
Jak rozpocząć pracę logopedy? – informacje praktyczne, materiały niezbędne w organizacji pracy terapeutycznej *Szkolenie on-line + Certyfikat
Jak spowolnić bardzo szybką i niewyraźną mowę u osoby dorosłej *Szkolenie on-line + Certyfikat
Jąkanie – diagnoza różnicowa *Szkolenie on-line + Certyfikat
Kappacyzm i gammacyzm – diagnoza i terapia logopedyczna *Szkolenie on-line + Certyfikat
Kodowanie w terapii logopedycznej *Szkolenie on-line + Certyfikat
Kreatywny zeszyt logopedyczny *Szkolenie on-line + Certyfikat
Kufer pomysłów na kreatywną terapię logopedyczną *Szkolenie on-line + Certyfikat
KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA I Kompleksowy program obszaru orofacjalnego I stopień – szkolenie on-line + Certyfikat
KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA II Funkcjonalny program przestrzeni orofacjalnej II stopień – szkolenie on-line + Certyfikat
KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA Systemowy program strefy orofacjalnej® – Certyfikowane szkolenie TM
KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA® Kompleksowy i funkcjonalny program obszaru orofacjalnego I i II stopień- PAKIET SZKOLEŃ TM® + Certyfikaty
Logorytmika – ruch, słuch, mowa® wersja ZIMA *Szkolenie on-line + Certyfikat
Logorytmika w grupie żłobkowo-przedszkolnej. Zabawy profilaktyczne, muzyczno-logopedyczne dla najmłodszych dzieci – Szkolenie on-line + Certyfikat
Masaż logopedyczny dziecka od podstaw – podejście praktyczne *Szkolenie on-line + Certyfikat
Masaż logopedyczny w praktyce logopedycznej *Kurs video
Masaż Shantala w aspekcie logopedycznym – praca z niemowlęciem i małym dzieckiem *Szkolenie on-line + Certyfikat
Metody wywoływania głosek *Szkolenie on-line + Certyfikat
Migdałki w praktyce logopedycznej – praca z pacjentem przed i po zabiegu *Szkolenie on-line + Certyfikat
Moje dziecko nie mówi! Mutyzm wybiórczy w ujęciu logopedycznym – kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna – KURS CERTYFIKOWANY
Mowa bezdźwięczna – diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna *Szkolenie on-line + Certyfikat
Nadmierne ślinienie w logopedii – skuteczne techniki eliminujące ślinienie *Szkolenie on-line + Certyfikat
Narzędzia diagnostyczne w logopedii – AKREDYTOWANY KURS VIDEO + CERTYFIKAT
Nauka czytania metodą sylabową *Szkolenie on-line + Certyfikat
Nauka oddechu przeponowego u osoby dorosłej – ĆWICZENIA krok po kroku *Szkolenie on-line + certyfikat
Neuroanatomia w diagnozie logopedycznej dzieci i dorosłych *Szkolenie on-line + Certyfikat
Neurorehabilitacja w pracy logopedy – diagnoza i postępowanie w zaburzeniach napięcia mięśniowego *Kurs video + certyfikat
Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe – ich wpływ na pracę narządów artykulacyjnych, wady wymowy *Szkolenie on-line + Certyfikat
Ocena stanu funkcjonalnego nerwów czaszkowych w ujęciu logopedycznym *Szkolenie on-line + Certyfikat
Ocena wędzidełek u niemowląt – procedura badania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi *Szkolenie on-line + Certyfikat
Oligofazja – terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną *Szkolenie on-line + Certyfikat
Opinie logopedyczne *Szkolenie on-line + Certyfikat
Opóźniony rozwój mowy a zaburzenia funkcji ręki *Szkolenie on-line +certyfikat
ORTODONCJA DLA LOGOPEDÓW – Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznym *Szkolenie on-line + Certyfikat
ORTODONCJA DLA LOGOPEDÓW – Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznym *Szkolenie on-line + Certyfikat (Kopia)
Pakiet MIX – (kursy premium + podstawowe)
PEG i sonda w pracy logopedy + studium przypadku Bądź przygotowany do pracy z pacjentem! *szkolenie on-line + Certyfikat
Percepcja wzrokowa w praktyce terapeuty *Kurs video + certyfikat
PIGUŁKA LOGOPEDII – szkolenie dla nauczycieli przedszkola/pedagogów *Szkolenie on-line + Certyfikat
Plan oswajania w terapii karmienia *Szkolenie on-line + Certyfikat
Podstawy anatomii dla logopedów cz. 1. Mięśnie głowy i szyi *Szkolenie on-line + Certyfikat
Podstawy anatomii dla logopedy *Szkolenie on-line + Certyfikat
Podstawy audiologii dla logopedów i specjalistów dziedzin pokrewnych *Szkolenie on-line + Certyfikat
Podstawy logopedii w ujęciu interdyscyplinarnym *Szkolenie on-line + Certyfikat
Połykanie i pozycja spoczynkowa języka jako fundament terapii logopedycznej *Szkolenie on-line+Certyfikat
Połykanie w logopedii, diagnoza i terapia logopedyczna z elementami mioterapi *Szkolenie on-line z certyfikatem
Pozycja spoczynkowa języka – Certyfikat, Materiały
Praca manualna na nerwach czaszkowych – szkolenie on-line + Certyfikat
Praca z rodzicem dziecka z wybiórczością pokarmową *Kurs video + certyfikat
Praca z Rodziną w terapii karmienia. Strategie rodzicielskie dla terapeutów karmienia *Kurs video + certyfikat
Praksja i kinestezja artykulacyjna *Szkolenie on-line + Certyfikat
Programowanie języka “Od sylaby do słowa” – szkolenie on-line + Certyfikat
Programowanie języka cz. 2 “Od sylaby otwartej do pierwszego słowa” *Szkolenie on-line + Certyfikat
Programowanie języka cz.1 “Od sylaby otwartej do pierwszych słów” *Szkolenie on-line + Certyfikat
Programowanie języka u osób dorosłych z afazją- *Kurs video + certyfikat
Przedszkolak z wadami wymowy – skuteczna terapia *Kurs video
Przesiewowe badanie artykulacji w gabinecie i w przedszkolu. Podejście autorskie + autorski arkusz badania z zasadami badania *Kurs video+ certyfikat
Rodzaje wad wymowy – klasyfikacja i prezentacja na filmach *Szkolenie on-line + *Certyfikat
Rola powięzi w pracy logopedy *Szkolenie on-line + Certyfikat
Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna *Szkolenie on-line + Certyfikat
Rozszerzanie diety – co logopeda powinien wiedzieć o technikach i akcesoriach do karmienia niemowląt *Szkolenie on-line z certyfikatem
Seplenienie boczne: diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna Szkolenie on-line + Certyfikat
Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego – szkolenie on-line + Certyfikat
Skrócone wędzidełko wargi, języka – interwencja terapeutyczna niemowląt i dzieci starszych – szkolenie on-line + Certyfikat
Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka- ćwiczenia *Szkolenie on-line + Certyfikat
Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej *Szkolenie on-line + certyfikat
SZEREG CISZĄCY– diagnoza i efektywna terapia logopedyczna *Szkolenie on-line + Certyfikat
SZEREG SYCZĄCY – Diagnoza i terapia logopedyczna *Szkolenie on-line + Certyfikat
Szereg syczący. Diagnoza + terapia. Kuferek pomocy logopedycznych *Szkolenie on-line + Certyfikat
SZEREG SZUMIĄCY- Diagnoza i terapia logopedyczna *Szkolenie on-line + Certyfikat
Szeregi syczący, ciszący, szumiący *Kurs video
Świat dźwięków ® Percepcja słuchowa Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka *Szkolenie on-line + Certyfikat
Teczka młodego logopedy – kompleksowy kurs modułowy dla początkujących logopedów *Szkolenie on-line + Certyfikat
Terapia czaszkowo-krzyżowa – w czym może pomóc podczas terapii logopedycznej – *Kurs video + certyfikat
Terapia jąkania u dzieci *Szkolenie on-line + Certyfikat
Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, świadomych problemu z niepłynnością mowy *Szkolenie on-line + Certyfikat
Terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym *Szkolenie on-line + Certyfikat
Terapia logopedyczna dziecka z implantem ślimakowym *Szkolenie on-line + Certyfikat
Terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu *Szkolenie on-line + Certyfikat
Terapia logopedyczna pacjenta po laryngektomii *Szkolenie on-line + Certyfikat
Terapia miofunkcjonalna *Kurs video
Terapia miofunkcjonalna Pionizacja języka i oddychanie w terapii logopedycznej *Szkolenie on-line + Certyfikat
Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny – szkolenie on-line + Certyfikat
Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy *Szkolenie on-line + Certyfikat
Terapia ręki w logopedii – film
Terapia zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu *Szkolenie on-line + Certyfikat
Trening umiejętności społecznych *Szkolenie on-line + Certyfikat
Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu- jak zachęcić do współpracy? *Szkolenie on-line + Certyfikat
WARSZTAT POCZĄTKUJĄCEGO LOGOPEDY – 56 godzin nauki od podstaw
Wczesna interwencja logopedyczna – niemowlę w gabinecie logopedycznym *Szkolenie on-line + Certyfikat
Wędzidełka – studia przypadków – KURS certyfikowany on-line + Certyfikat
Wędzidełka *Kurs video
WĘDZIDEŁKA Frenulektomia, frenulotomia, frenoplastyka – Szkolenie online + Certyfikat
Wibratory logopedyczne wykorzystanie w terapii logopedycznej *Szkolenie on-line+Certyfikat
Wspomaganie artykulacji głosek wargowych technikami manualnymi *Kurs video+ certyfikat
Wybiórczość pokarmowa – diagnoza i terapia *Szkolenie on-line + Certyfikat
Wysokie technologie a rozwój mowy dziecka *Szkolenie on-line + Certyfikat
Zaburzenia i terapia miofunkcjonalna w praktyce neurologopedy – diagnoza i terapia *Akredytowany kurs video + certyfikat
Zaburzenia mowy o podłożu percepcyjnym *Szkolenie on-line + Certyfikat
Zadbaj o swój głos – trening online emisji głosu mówionego *Szkolenie on-line + Certyfikat
Zajęcia grupowe i indywidualne w przedszkolu. Bank pomysłów + sceanariusze zajęć – Szkolenie on-line z certyfikatem
Jedzenie: diagnostyka i strategie leczenia- dzieci starsze
Scenariusze zajęć logopedycznych w przedszkolu
Wybiórczość pokarmowa w autyzmie- diagnoza i strategie postępowania
Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej
Migdałki w praktyce logopedycznej – praca z pacjentem przed i po zabiegu
Scenariusze zajęć logopedycznych w szkole
Wykorzystanie techniki tapingu w terapii logopedycznej