• Wypełniacz

  “Czytam i piszę poprawnie”

 • Ćwiczenia lewopółkulowe- mechanizm działania ćwiczeń lewopółkulowych- film

  39 
 • Praksja i kinestezja artykulacyjna – film

  39 
 • Wypełniacz

  Lodowe gry planszowe – samogłoski i sylaby

 • Apraksja nabyta – zaburzenia mowy o charakterze motorycznym 31.10

  45 
 • Wypełniacz

  Logopedyczne kółko i krzyżyk z głoską S

 • Dokumentacja w gabinecie logopedycznym 8.09

  49 
 • Wypełniacz

  Kodowanie w tabeli

  10 
 • Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka- ćwiczenia 25.09

  45 
 • Mutyzm wybiórczy Diagnoza i terapia logopedyczna 6.09

  45 
 • Wypełniacz

  Ptaki

 • Kappacyzm i gammacyzm – diagnoza i terapia logopedyczna 30.09

  45 
 • Diagnoza logopedyczna. Ocena funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka ze spektrum autyzmu- film

  45 
 • Certyfikat Złość Wróg czy przyjaciel?

  10 
 • Złość wróg czy przyjaciel dziecka? Bezpłatne Szkolenie

 • Afazja dziecięca – film

  39 
 • Wypełniacz

  TAKI SAM- KSZTAŁTOWANIE POJĘCIA

  10 
 • Wypełniacz

  Las

 • Podstawy anatomii dla logopedy SZKOLENIE PREMIUM® 20.09

  89 
 • Promocja!

  KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA I® Program funkcjonalny strefy orofacjalnej I (23.10)

  380  220 
 • KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA II® Kompleksowy program przestrzeni orofacjalnej II (20.11)

  270 
 • Wypełniacz

  Mega paka piracka – wyturlaj i powtórz

  12 
 • Wypełniacz

  Automatycznie zapisany szkic

  29 
 • Wypełniacz

  Czytanie sylabowe – karty z głoską N

 • Czytanie sylabowe – karty z głoską P

 • Wypełniacz

  Czytanie sylabowe – karty z głoską B

 • Wypełniacz

  Czytanie sylabowe – karty z głoską M

 • Integracja sensoryczna w pracy logopedy. Ćwiczenia – film

  39 
 • Dyslalia: rozpoznawanie wad wymowy, planowanie terapii logopedycznej 28.09

  39 
 • Nauka czytania metodą sylabową 2.09

  39 
 • Wypełniacz

  SŁUCHAM Ćwiczenia na różnicowanie głosek

  15 
 • Promocja!

  Zaburzenia mowy o podłożu percepcyjnym 21.09

  79  39 
 • Diagnoza pacjenta niemówiącego. Budowanie umiejętności komunikacyjnych małego dziecka -film

  39 
 • Plan oswajania w terapii karmienia -film

  39 
 • Oligofazja – terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – film

  39 
 • Promocja!

  Frenotomia- terapia pacjenta przed i po zabiegu 24.09

  99  59 
 • Promocja!

  Migdałki w praktyce logopedycznej – praca z pacjentem przed i po zabiegu 26.09

  79  39 
 • Promocja!

  Nadmierne ślinienie w logopedii – skuteczne techniki eliminujące ślinienie 19.09

  89  45 
 • Wypełniacz

  Pop it – kodowanie

 • Promocja!

  Afazja, dyzartria, anartria – diagnoza i terapia 1.09

  99  45 
 • Wypełniacz

  Wydziobywanki logopedyczne. Głoska R

 • Podstawy audiologii dla logopedów i specjalistów dziedzin pokrewnych 11.09

  45 
 • Dysfagia. Praktyczny warsztat terapeuty karmienia – film

  39 
 • Bazowe funkcje komunikacyjne. Ocena i stymulowanie rozwoju elementarnych umiejętności komunikacyjnych dziecka ze spektrum autyzmu – film

  39 
 • Szereg syczący Diagnoza + terapia Kuferek pomocy logopedycznych

  39 
 • Wypełniacz

  Piłkarska Paka

  10 
 • Wypełniacz

  Wycieczka do ZOO z głoską [ż] i [rz].

  10 
 • Diagnoza logopedyczna. Ocena funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka ze spektrum autyzmu 19.08

  39 
 • Elektrostymulacja w terapii dziecka z rozszczepem 1.09

  49 
 • Masaż sensoryczny dziecka z problemami SI 13.10

  49 
 • Znaczenie diagnozy odruchowych reakcji oralnych u noworodków i niemowląt 19.11 Szkolenie premium

  69 
 • Terapia jąkania u dzieci 14.10

  45 
 • Diagnoza jąkania u dzieci 16.09

  49 
 • Wypełniacz

  Wakacje z Miniem – różnicowanie głosek sz-s

 • Wypełniacz

  Wakacje z Miniem – różnicowanie głosek k-t

 • Wczesna interwencja logopedyczna 21.08

  45 
 • Współpraca doradcy laktacyjnego z logopedą 20.08

  69 
 • Wypełniacz

  Wielkanocne grafojajka

  10 
 • Wypełniacz

  Automatycznie zapisany szkic

  10 
 • Wypełniacz

  GRAFOMOTORYKA – karty pracy

  10 
 • Paka Lato

  12 
 • Wypełniacz

  Paka Lato

  12 
 • Jak rozpocząć pracę logopedy? – informacje praktyczne, materiały niezbędne w organizacji pracy terapeutycznej 23.08

  39 
 • Wypełniacz

  Dyplomy logopedyczne

  10 
 • Wypełniacz

  Słuchaj uchem a nie brzuchem

  10 
 • Elementarz logopedy – praca w przedszkolu integracyjnym. Organizacja pracy, dokumentacja, wskazówki na start 26.08

  45 
 • Wypełniacz

  Co to za dźwięk?

 • Wypełniacz

  Głoska [cz] w świecie dinozaurów

  10 
 • Wypełniacz

  PODZIĘKOWANIA ZA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – FORMAT A4 i A6

 • Wypełniacz

  Teczka – głoska SZ

  10 
 • Wypełniacz

  Głoskometr OGÓLNY do zaznaczania postępów w terapii wpisanej głoski

 • Wypełniacz

  Głoskometr dla R

 • Anatomia logopedy Mięśnie języka, podniebienia i gardła 12.09

  49 
 • Terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym- film

  39 
 • Dziecko z dysfunkcją oddychania w terapii logopedycznej

  39 
 • Metody wywoływania głosek. Warsztaty 27.08

  39 
 • Jak szybko i skutecznie przeprowadzić logopedyczne badania przesiewowe 12.08

  39 
 • Zaburzenia miofunkcjonalne. Rozpoznawanie i klasyfikacja 6.08

  49 
 • Wysokie technologie a rozwój mowy dziecka 11.08

  45 
 • Oswajanie, jako ważny element terapii karmienia 2.08

  49 
 • Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty 4.08

  49 
 • Wypełniacz

  Piosenki do utrwalenia głoski “L” na melodię “Panie Janie”

  10 
 • Wypełniacz

  CYRKOWA PAKA

  11 
 • Wypełniacz

  Piosenki do utrwalenia głoski “F-W” na melodię “Panie Janie”

  10 
 • Wypełniacz

  “Grill” – paka logopedyczna 3 szeregi

  15 
 • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Kurs modułowy.

  250 
 • Wypełniacz

  Kompleksowy zestaw do głoski K i G

  20 
 • Powięź jako holistyczne podejście w pracy logopedycznej 14.07

  99 
 • Promocja!

  KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA Program funkcjonalny strefy orofacjalnej 31.07 BRAK MIEJSC

  290  220 
 • Wypełniacz

  Gąsieniczka i jej dzieci

 • Poznaję pierwsze sylaby – paradygmat SA – ZA.

  10 
 • Wypełniacz

  Umowa o świadczenie usług logopedycznych

  15 
 • Wypełniacz

  Regulamin gabinetu logopedycznego

  15 
 • Wypełniacz

  Organizacja pracy logopedy. Dokumentacja

  15 
 • Wypełniacz

  Gimnastyka warg i języka

 • Promocja!

  KURS: Terapia miofunkcjonalna. Program funkcjonalny strefy orofacjalnej 3.07

  290  220 
 • Terapia zaburzeń mowy u dziecka z zespołem trzeciego migdała 26.09

  39 
 • Wypełniacz

  Syczki- koło

 • Wypełniacz

  Różnicowanie głosek p-b

  13 
 • Wypełniacz

  Cyrk- utrwalanie głosek syczących

  12 
 • Ćwiczenia lewopółkulowe- mechanizm działania ćwiczeń lewopółkulowych 20.07

  39 
 • Wypełniacz

  Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego – część I – dzieci młodsze (afazja dziecięca, alalia, SLI)

  45 
 • Wypełniacz

  Ćwiczenia Integracji Bilateralnej

 • Wypełniacz

  Dyslalia: rozpoznawanie wad wymowy, planowanie terapii logopedycznej 9.06

  39 
 • Zdrowie i choroba

  10 
 • Zdrowie i choroba

  10 
 • Wypełniacz

  Logopedyczne kostki na szumki i syczki

  10 
 • Wypełniacz

  Paka Wiosna

  13 
 • Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt 26.07

  39 
 • Wypełniacz

  Wiosenna Paka

  13 
 • Mowa bezdźwięczna- diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna

  39 
 • Wypełniacz

  ANATOMIA JAMY USTNEJ – NAZEWNICTWO POLSKIE I ŁACIŃSKIE ORAZ KARTY PRACY

  25 
 • Wypełniacz

  Owoce i warzywa do opisywania

 • WIOSENNE SYLABY – ZESTAW

  45 
 • WIOSENNE SYLABY – ZMIĘKCZENIA 

  15 
 • WIOSENNE SYLABY – ZMIĘKCZENIA 

  12 
 • WIOSENNE SYLABY – SAMOGŁOSKA + SYLABA OTWARTA

  15 
 • Wypełniacz

  WIOSENNE SYLABY – SYLABY ZAMKNIĘTE

  12 
 • Wypełniacz

  WIOSENNE SYLABY – SYLABY OTWARTE

  15 
 • Mowa bezdźwięczna- diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna 31.08

  39 
 • Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna 30.08

  39 
 • Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu 22.07

  39 
 • Diagnoza logopedyczna. Ocena funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka ze spektrum autyzmu 15.07

  39 
 • Praksja i kinestezja artykulacyjna 28.07

  39 
 • Afazja dziecięca 6.07

  39 
 • Wypełniacz

  Układanki lustrzane wersja wiosenna (plus wielkanoc)

 • AAC Tworzenie indywidualnych systemów komunikacyjnych u osób niemówiących 18.09

  39 
 • Narzędzia do diagnozy logopedycznej 13.07

  39 
 • Wypełniacz

  SYLABY Z PINGWINKIEM PATI – wszystkie sylaby otwarte, zamknięte, samogłoska + sylaba otwarta, zmiękczenia oraz sylaby z głoską R

  40 
 • Wypełniacz

  Zeszyt do nauki lub utrwalenia z Pluszowym Misiem SAMOGŁOSEK i WYRAŻEŃ DŹWIĘKONAŚLADOWCZYCH

  10 
 • Wypełniacz

  Układanki lustrzane wersja zimowa

 • Wypełniacz

  Samogłoski

 • Wypełniacz

  Sylaby otwarte z F i W

  10 
 • Wypełniacz

  Sylaby otwarte z T i D

  10 
 • Wypełniacz

  Sylaby otwarte z B i L

  10 
 • Wyrażenia dźwiękonaśladowcze Zwierzątka

  10 
 • Sylaby otwarte z J i N

  10 
 • Wypełniacz

  Sylaby otwarte z S i Z

  10 
 • Sylaby otwarte z H, CH i Ł

  10 
 • Wypełniacz

  Sylaby otwarte z C i DZ

  10 
 • Wypełniacz

  Sylaby otwarte z K i G

  10 
 • Wypełniacz

  Sylaby otwarte z P i M

  10 
 • Wypełniacz

  Sylaby zamknięte z S i Z, K i G oraz zestaw samogłoska plus sylaba otwarta

  12 
 • Wypełniacz

  Sylaby otwarte z CZ, DRZ i DŻ

  12 
 • Wypełniacz

  Sylaby zamknięte J i N oraz SZ, Ż i RZ oraz zestaw samogłoska plus sylaba otwarta

  12 
 • Wypełniacz

  Sylaby otwarte z SZ, Ż i RZ

  12 
 • SZEREGI, SEKWENCJE, KATEGORYZACJE

  10 
 • SYLABY ZAMKNIĘTE Z F I W, T I D oraz zestaw samogłoska + sylaba otwarta

  12 
 • Wypełniacz

  Zeszyt Sylaby zamknięte z P i M, B i L oraz zestaw samogłoska + sylaba otwarta

  12 
 • Wypełniacz

  OBRAZKI DO TWORZENIA HISTORYJEK