Katarzyna Konieczna
Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny
O mnie


Jestem logopedą, terapeutą karmienia oraz terapeutą miofunkcjonalnym.
Prowadzę terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z uszkodzeniami OUN, wadami genetycznymi, zaburzeniami czynności prymarnych i artykulacji. Specjalizuje się w pracy z noworodkiem i niemowlęciem oraz pacjentem
z zaburzeniami miofunkcjonalnymi.
Oddziaływania logopedyczne wobec dzieci z wadami i zaburzeniami mowy mają niewątpliwie znaczenie dla rozwijania i usprawniania zaburzonych u nich funkcji, a w szczególności mowy. Wymaga to przemyślanych i dobrze zaplanowanych działań. Dlatego dbając o stałe doskonalenie procesu diagnostycznego
i terapeutycznego, jego rzetelność i wszechstronność nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, które skutecznie wpływają na jakość mojej pracy.