Filmy szkoleniowe (7 dni możliwości wielokrotnego odtwarzania szkolenia)
Oferta LogoKursów obejmuje filmy szkoleniowe prowadzone przez doświadczonych i aktywnych zawodowo specjalistów. W panelu szkoleniowym znajduje się Sylabus (materiał w formacie .pdf) Imienny Certyfikat z suplementem potwierdzający uczestnictwo w LogoKursie otrzymasz na swój adres e-mail.

Pobierz instrukcję zakupu i odtworzenia filmu szkoleniowego