O kursie

Zestaw ogólnorozwojowy do wspomagania rozwoju dziecka:

 • trening percepcji wzrokowej
 • doskonalenie kompetencji matematycznych
 • nauka i utrwalanie samogłosek oraz sylab (paradygmaty P, M)
 • ćwiczenia stymulacyjne lewej półkuli
 • doskonalenie pamięci
 • rozpoznawanie kierunków “prawo-lewo”

podgląd opisu zabaw z użyciem zestawu:  https://online.fliphtml5.com/ckevb/sava/

 

Zawiera:

1. komplet 10 sympatycznych żółwików, którym dziecko dopasowuje skorupki w zależności od zadania
2. 2 zestawy skorupek samogłosek (na białym i na czerwonym tle)
3. zestaw 5 skorupek z teksturami do ćwiczenia percepcji wzrokowej
4. zestaw 40 skorupek do liczenia (1-10): kwadraty, kółka, trójkąty, liczby 1-10)
5. skorupki z sylabami (P, M)
6. 2 plansze z balonikami (do odwzorowań)
7. 2 plansze – uzupełnij obrazki (samogłoski)

8. plansza szablon do odwzorowań

9. plansza kwiaty do odwzorowań

10. plansza żółwie do odwzorowań

11. plansza gąsienica do odwzorowań

12. 4 gąsieniczki sylabowe (2 z P i 2 z M) do utrwalania sylab

Czego się nauczysz?

 • zestaw ogólnorozwojowy
 • stymulacja lewej półkuli
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • rozwój mowy
 • doskonalenie pamięci
 • trening koncentracji uwagi
 • nauka samogłosek
 • doskonalenie kompetencji matematycznych

Zawartość kursu

Żółwie uczą czytać i liczyć. Zestaw ogólnorozwojowy.
Pobierz plik w załączniku

 • Żółwie uczą czytać i liczyć. Zestaw ogólnorozwojowy.

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
10 
Czas dostępności kursu: Bez limitu

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • dzieci z ryzyka dyskalkulii
 • dzieci z afazją