‏‏‎ ‎

4 gry planszowe:
– z głoską “t” w sylabach,
– z głoską “k” w nagłosie,
– z głoską “c” w śródgłosie,
– z głoską “r” w wygłosie.
 
Polecenie do wszystkich gier z zestawu: Dzieci poszły na zimowy spacer w poszukiwaniu bałwanka. Rzucaj kostką, wędruj po lodowych polach i pięknie powtarzaj wyrazy.
 
Pomoce pochodzą z pakietu: “Zimowe gry planszowe z głoskami: p, b, t, d, f, w, k, g, l, j, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r oraz tr, dr, pr, br (sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos):
Link do materiałów:
ZOBACZ MOJE INNE POMOCE LOGOPEDYCZNE:

Program

1‏‏‎ ‎

Zimowe gry planszowe

Pobierz

O autorze

4.67 (3 ratings)

35 produktów

3868 uczestników

Darmowy