O kursie

Zestaw zawiera 120 gier planszowych o jednym wzorze z bałwankiem:
Głoska [p] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoski: [b] : sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry.
Głoska [t] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [d] : sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry.
Głoska [f] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [w] : sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry.
Głoska [k] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [g] : sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry.
 Głoska [l] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [j] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [ś]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [ź]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry.
Głoska [ć]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [dź]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry.
Głoska [s]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [z]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry.
Głoska [c]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [dz]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry.
Głoska [sz]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [ż]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry.
Głoska [cz]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier.
Głoska [dż]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry.
Głoska [r] : ćwiczenia wstępne – 3 gry.
Głoska [r] w grupach spółgłoskowych [tr], [dr], [pr], [br] : sylaby, nagłos, śródgłos – 12 gier.
Głoska [r]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos – 5 gier.
Polecenie do wszystkich gier z zestawu: Dzieci poszły na zimowy spacer w poszukiwaniu bałwanka. Rzucaj kostką, wędruj po lodowych polach i pięknie powtarzaj wyrazy.
Pobierz również bezpłatne materiały :
ZOBACZ MOJE INNE POMOCE LOGOPEDYCZNE:

Czego się nauczysz?

  • Utrwalanie głosek: p, b, t, d, f, w, k, g, l, j
  • Utrwalanie głosek szeregu ciszącego
  • Utrwalanie głosek szeregu syczącego
  • Utrwalanie głosek szeregu szumiącego
  • Utrwalanie głoski r
  • Urozmaicenie zajęć

Zawartość kursu

Zimowe gry planszowe

  • Pobierz

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
13 
Czas dostępności kursu: Bez limitu

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

  • Dzieci w wieku przedszkolnym
  • Dzieci w wieku szkolnym