0(0)

Zdrowie i choroba

‏‏‎ ‎

 “Zdrowie i choroba” jest to zestaw 20 tematycznych kart pracy dedykowanych pacjentom z niepełnosprawnością intelektualną oraz afazją.  Struktura kart pracy bazuje na symbolach graficznych, zatem mogą one być stosowane do pracy z osobami nieposługującymi się mową werbalną lub mającymi trudności w komunikowaniu się w sposób efektywny. Ćwiczenia można wykorzystać zarówno do programowania języka podczas terapii logopedycznej, jak i na zajęcia rewalidacyjne. Oprócz kart pracy znajdą Państwo dwie strony z symbolami graficznymi – podstawowym słownictwem związanym ze zdrowiem oraz pandemią koronawirusa, które można wykorzystać w rozbudowywaniu książki komunikacyjnej dla pacjentów poslugujących się AAC.

Osiągnięcia

  • poszerzenie zasobu słownictwa związanego z medycyną ( placówkami medycznymi, osobami pracującymi w służbie zdrowia)
  • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
  • doskonalenie umiejętności pisania
  • udoskonalenie sprawności grafomotorycznych
  • usprawnianie czytania ze zrozumieniem

Program

1‏‏‎ ‎

zdrowie-pobierz plik PDF

ZDROWIE – pobierz plik PDF

O autorze

0 (0 ratings)

5 produktów

57 uczestników

10 

Docelowi odbiorcy

  • pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną
  • pacjenci z afazją
  • użytkownicy AAC