0(0)

Zaburzenia lękowe i niska samoocena u dzieci – rozpoznawanie, terapia i współpraca z rodzicem 10.05

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 10.05.2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

 • + 10 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Paulina Pawłowska – psycholog, nauczyciel, trener umiejętności społecznych

Tematyka szkolenia:
Zaburzenia lękowe i niska samoocena u dzieci – rozpoznawanie, terapia i współpraca z rodzicem.

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • - Rozpoznawanie symptomów zaburzeń lękowych
 • - Podstawowa wiedza na temat metod wspierających dzieci lękowe
 • - Rozpoznawanie niskiej samooceny u dzieci
 • - Przykłady narzędzi do pracy nad wzmacnianiem samooceny u dzieci
 • - Praca z rodzicem dziecka lękowego i dziecka z niską samooceną

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie: dostęp1:49:10
Materiały: pobierz

1. Charakterystyka wybranych zaburzeń lękowych

2. Przyczyny i rozpoznawanie zaburzeń lękowych u dzieci

3. Metody na obniżenie lęku u dzieci.

4. Przyczyny i rozpoznawanie niskiej samooceny u dzieci

5. Budowanie komunikatów w pracy z dzieckiem z niską samooceną

6. Narzędzia przydatne do wzmacniania samooceny

7. Postępowanie w przypadku podejrzenia zaburzeń lękowych

8. Wstępny wywiad z rodzicem dziecka lękowego i dziecka z niską samooceną

O autorze

4.95 (88 ratings)

195 produktów

13282 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • - psycholog
 • - pedagog
 • - logopeda
 • - nauczyciel
 • - studenci tych kierunków