0(0)

Zabawy pobudzająco-hamujące w gabinecie logopedycznym 9.06

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:

9.06.2021  godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 10 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
dr n. hum. Anna Walencik-Topiłko – lingwista, polonista, logopeda (spec. W zakresie neurologopedii, logorytmiki, emisji głosu)

Tematyka szkolenia:
Zabawy pobudzająco-hamujące w gabinecie logopedycznym

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Nauczysz się:
  • stosować logorytmikę do aktywizacji i wyciszenia pacjenta;
  • stosować ćwiczenia logorytmiczne inhibicyjno-incytacyjne w określonych działaniach profilaktyki i terapii logopedycznej;
  • odpowiednio dobierać ćwiczenia hamująco-pobudzające do terapii określonych zaburzeń komunikacji językowej.

Program

2h

1. Logorytmika – zdań kilka o metodzie.

2. Inhibicja i incytacja – zastosowanie w terapii i edukacji.

3. Klasyfikacja ćwiczeń pobudzająco-hamujących w logorytmice.

4. Przykładowe zabawy logorytmiczne kształcące szybką reakcję psychoruchową na określone sygnały akustyczne, wizualne i manualne.

O autorze

4.96 (101 ratings)

233 produktów

15495 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • Logopedzi, różne specjalizacje.