‏‏‎ ‎

  • Ćwiczenia rozumienia prymarnych rzeczownikówi czasowników  ( pokaż gdzie…),
  • Ćwiczenia w nazywaniu (wyrazy dwusylabowe, odpowiedzi na pytania: kto?, co robi?).
Karty pomogą w wywoływaniu prymarnych wyrazów. Ćwiczenia są wykonane tak, aby można je było wykorzystać zarówno na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami mowy, maluchami, które dopiero nabywają system językowy, a także z dziećmi, które uczą się czytać.
Są więc duże grafiki, podpisy do nauki czytania metodą sylabową, a także czytania globalnego.

Program

1‏‏‎ ‎

WYRAZY DWUSYLABOWE

WYRAZY DWUSYLABOWE

O autorze

5.00 (1 ratings)

28 produktów

2530 uczestników

Darmowy