O kursie

40 kart pracy do ćwiczeń wyrażeń przyimkowych oraz relacji czasowych i przestrzennych

Czego się nauczysz?

  • Ćwiczenia rozumienia i użycia wyrażeń przyimkowych.

Zawartość kursu

Wyrażenia przyimkowe i relacje czasowe i przestrzenne
4o kart pracy w czterech częściach do ćwiczeń wyrażeń przyimkowych, relacji czasowych i przestrzennych.

  • Wyrażenia przyimkowe. Relacje czasowe i przestrzenne

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
15 
Czas dostępności kursu: Bez limitu

Materiał zawiera

  • 4o kart pracy w czterech częściach w wersji pdf

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

  • Dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
  • Dzieci z afazją
  • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • Dzieci z autyzmem
  • Dzieci z niedosłuchem