0(0)

Wyrażenia przyimkowe i relacje czasowe i przestrzenne

‏‏‎ ‎

40 kart pracy do ćwiczeń wyrażeń przyimkowych oraz relacji czasowych i przestrzennych

Osiągnięcia

  • Ćwiczenia rozumienia i użycia wyrażeń przyimkowych.

Program

1‏‏‎ ‎

Wyrażenia przyimkowe i relacje czasowe i przestrzenne?

4o kart pracy w czterech częściach do ćwiczeń wyrażeń przyimkowych, relacji czasowych i przestrzennych.
Wyrażenia przyimkowe. Relacje czasowe i przestrzenne

O autorze

0 (0 ratings)

8 produktów

279 uczestników

15 

Materiał zawiera

  • 4o kart pracy w czterech częściach w wersji pdf

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
  • Dzieci z afazją
  • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • Dzieci z autyzmem
  • Dzieci z niedosłuchem