O kursie

Zestaw zawiera materiały z 3 wzorami – motylki, bocianki i żabki:
– ćwiczenia oddechowe, warg i języka, małej motoryki w wersji kolorowej oraz czarno-białej,
– karty uniwersalne do samodzielnego uzupełnienia w wersji kolorowej oraz czarno-białej,
– 150 gier planszowych w wersji kolorowej z materiałem wyrazowym z głoskami:
p, b, t, d, f, w, k, g, l, j, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r ( ćwiczenia wstępne do wywoływania głoski r; głoskę r w grupach spółgłoskowych: tr, dr, pr, br, kr, gr oraz mix) oraz różnicowanie głosek.
– 150 kart pracy w wersji czarno-białej z materiałem wyrazowym z głoskami:
p, b, t, d, f, w, k, g, l, j, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r ( ćwiczenia wstępne do wywoływania głoski r; głoskę r w grupach spółgłoskowych: tr, dr, pr, br, kr, gr oraz mix) oraz różnicowanie głosek.
– propozycję wykorzystania materiałów.
POBIERZ bezpłatną wersję pochodzącą z Wiosennego pakietu:
ZOBACZ MOJE INNE POMOCE LOGOPEDYCZNE:

Czego się nauczysz?

  • Utrwalanie głosek: p, b, t, d, f, w, k, g, l, j
  • Utrwalanie głosek szeregu ciszącego
  • Utrwalanie głosek szeregu syczącego
  • Utrwalanie głosek szeregu szumiącego
  • Utrwalanie głoski r
  • Różnicowanie głosek
  • Urozmaicenie zajęć

Zawartość kursu

Wiosenny pakiet

  • Pobierz

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
26 
Czas dostępności kursu: Bez limitu

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

  • Dzieci w wieku przedszkolnym
  • Dzieci w wieku szkolnym