‏‏‎ ‎

Zestaw zawiera:
– 3 gry planszowe: bocianki – głoska “ś” w sylabach, motylki – głoska “l” w nagłosie, żabki – różnicowanie k-g.
– 3 karty pracy: bocianki – głoska “w” w śródgłosie, motylki – głoska “s” w śródgłosie, żabki – głoska “p” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
 
Pomoce pochodzą z “Wiosennego pakietu”, w którym dostępne są gry i karty pracy z materiałem wyrazowym z głoskami: p, b, t, d, f, w, k, g, l, j, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r (sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos) oraz różnicowanie głosek :
ZOBACZ MOJE INNE POMOCE LOGOPEDYCZNE:

Program

3‏‏‎ ‎

Wiosenne gry i karty pracy

Pobierz
Zmień tytuł załącznika
Zmień tytuł załącznika

O autorze

4.67 (3 ratings)

35 produktów

3628 uczestników

Darmowy