‏‏‎ ‎

Zestaw zawiera 5 gier planszowych:
– bocianki – głoska “n” w sylabach,
– motylki – głoska “n” w nagłosie,
– bocianki – głoska “n” w śródgłosie,
– żabki – głoska “n” w wygłosie,
– motylki – głoska “n” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.
Potrzebujesz gier z innymi głoskami? Zobacz “Wiosenny pakiet”, w którym dostępne są gry i karty pracy z materiałem wyrazowym z głoskami: p, b, t, d, f, w, k, g, l, j, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r (sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos) oraz różnicowanie głosek :
 
ZOBACZ MOJE INNE POMOCE LOGOPEDYCZNE:

Program

1‏‏‎ ‎

Wiosenne gry – głoska “n”

Pobierz

O autorze

4.67 (3 ratings)

35 produktów

3827 uczestników

Darmowy