‏‏‎ ‎

Wiosenna Paka Artykulacyjna to kreatywne pomoce logopedyczne do wykorzystania w terapii pacjentów z dyslalią,  jak również innymi problemami komunikacyjnymi. Pakiet zawiera karty pracy z bogatym materiałem językowym do terapii głosek. Materiał językowy obejmuje głoskę w każdej pozycji w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos). Pakiet zawiera także karty pracy do ćwiczeń głoski w sylabach, wyrazach, jak również karty uniwersalne do dowolnego uzupełniania materiałem językowym. Wiosenna Paka Artykulacyjna to także świetna pomoc do terapii domowej.

Wiosenna Paka Artykulacyjna to bogaty zestaw pomocy, w którym znajdują się kreatywne karty pracy dla głosek:

  • szeregów: ciszącego, syczącego oraz szumiącego
  • głoski r, wraz ze zbitkami spółgłoskowymi (fr, wr, tr, dr, kr, gr, br, pr)
  • dźwięcznych: b, w, d, g, m , n, l, j
  • bezdźwięcznych: t, p, k, f, ch

Wiosenna Paka Artykulacyjna zawiera karty pracy z głoską w wyrazach, zarówno w nagłosie, śródgłosie, jak i wygłosie. Materiał językowy obejmuje ćwiczenia głoski w związkach dwuwyrazowych oraz w zdaniach.

Dodatkowo w pace zawarte są ćwiczenia różnicowania głosek, a także czyste szablony do dowolnego uzupełniania materiałem językowym.

Karty pracy można wykorzystać jako pomoc podczas zajęć gabinetowych, jak również potraktować jako element pracy pacjenta w domu. Ciekawa forma kart (np. wykorzystanie kostki do gry) zaciekawia dzieci i motywuje do ćwiczeń.

Program

10‏‏‎ ‎

Wiosenna Paka

Paka Wiosenna 10
Wiosenna Paka 9
Wiosenna Paka 1
Wiosenna Paka 2
Wiosenna Paka 3
Wiosenna Paka 4
Wiosenna Paka 5
Wiosenna Paka 6
Wiosenna Paka 7
Wiosenna Paka 8

O autorze

0 (0 ratings)

23 produktów

822 uczestników

13