O kursie

“WIDZĘ…” Pomoc dla dzieci i młodzieży z autyzmem, do edukacji specjalnej, terapii mowy.
Uczeń dopasowuje odpowiedni obraz/słowo, aby odpowiedzieć na pytania: Co? Ile? Jaki kolor?
Zestaw możne być wykorzystany zarówno przez uczniów, którzy znają cyfry i litery lub przez tych, którzy ich nie znają: można wykorzystać “okienka” z cyframi lub oczkami na kostce, “okienka” z podpisami lub zdjęciami.
Na kartach znajdują się zdjęcia w kategoriach:
– zwierzęta
– jedzenie (warzywa i owoce)
– przedmioty z najbliższego otoczenia
– ubrania
– kwiaty
Proponuję dwa sposoby wykorzystania tej pomocy:
1. Wydrukuj strony. Zadaniem ucznia jest znalezienie, wycięcie i wklejenie odpowiednich “okienek” z wyrazami, kolorami i liczbami.
2. Wydrukuj wszystkie strony i zalaminuj je. Wytnij strony zawierające kolory, liczby i zdjęcia, naklej rzepy. Połóż przed uczniem kilka “okienek” z liczbami, zdjęciami, kolorami, aby mógł samodzielnie
wybrać i uzupełnić zdanie.

Czego się nauczysz?

  • Zestaw kart pomaga w umiejętności budowania zdań rozwiniętych.
  • Jest to także dobre ćwiczenie do identyfikowania atrybutów, liczby i koloru grupy przedmiotów.

Zawartość kursu

Widzę… Budowanie zdań

  • Pobierz

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
10 
Czas dostępności kursu: Bez limitu

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

  • Dzieci w edukacji przedszkolnej (sześciolatki) i wczesnoszkolnej, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym