0(0)

W kuchni

‏‏‎ ‎

“W kuchni” jest to zestaw 20 tematycznych kart pracy dedykowanych pacjentom z niepełnosprawnością intelektualną oraz afazją.  Struktura kart pracy bazuje na symbolach graficznych, zatem mogą one być również wykorzystywane do pracy z osobami nieposługującymi się mową werbalną lub mającymi trudności w komunikowaniu się w sposób efektywny. Ćwiczenia mogą zostać wykorzystane zarówno do terapii logopedycznej, jak i na zajęcia rewalidacyjne.

 

Osiągnięcia

  • usprawnianie rozumienia mowy
  • aktualizacja oraz poszerzanie zasobu słownictwa związanego z posiłkami, pożywieniem, przyborami kuchennymi
  • doskonalenie umiejętności czytania i pisania
  • usprawnianie logicznego myślenia, w tym myślenia przyczynowo - skutkowego
  • rozwijanie umiejętności kategoryzacji pojęciowej
  • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej

Program

1‏‏‎ ‎

w kuchni – pobierz PDF

W KUCHNI – POBIERZ PLIK PDF

O autorze

0 (0 ratings)

5 produktów

54 uczestników

10 

Docelowi odbiorcy

  • pacjenci z oligofazją
  • pacjenci z afazją
  • pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną