0(0)

Tworzenie indywidualnych systemów komunikacyjnych u osób niemówiących 17.07

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:

17.07.2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

 • + 10 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadzący:
mgr Wojciech Ciaputa – terapeuta AAC, pedagog specjalny.

Tematyka szkolenia:
Tworzenie indywidualnych systemów komunikacyjnych u osób niemówiących

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • Uczestnik:
 • - Dowie się czym jest indywidualny system komunikacyjny
 • - Pozna techniki dostępu z wykorzystaniem narzędzi opartych o wysokiej i niskiej technologii
 • - Dowie się jak tworzyć strategie komunikacyjne dla użytkownika AAC
 • - Pozna rolę i kompetencje partnera komunikacyjnego
 • - Pozna istotę i zasady tworzenia Paszportu Komunikacyjnego

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp
Materiały/pobierz

1. System komunikacyjny, istota, zasady tworzenia, części składowe.

2. Partner komunikacyjny rola, znaczenie i kompetencje,

3. Techniki AAC : Techniki wyboru, dostępu.

Prezentacja wybranego oprogramowania.

Prezentacja i omówienie urządzeń technologii wspomagającej.

4. Strategie komunikacyjne zasady tworzenia, znaczenie.

5. Partner komunikacyjny rola, znaczenie i kompetencje.

6. Paszport Komunikacyjny – dla kogo, zasady tworzenia, przykłady.

O autorze

4.95 (88 ratings)

195 produktów

13282 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • - logopedzi
 • - pedagodzy
 • - psycholodzy
 • - studenci
 • - rodzice osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi