O kursie

TWÓJ POMYSŁOWNIK ORM (Opóźniony Rozwój Mowy)

🔷Praktyczne narzędzie do stymulacji rozwoju mowy dziecka od 2-4 lat.

🔷Pomysłownik ORM przeznaczony jest rodziców oraz dla logopedów pracujących z  dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spectrum autyzmu,  mózgowym porażeniem dziecięcym oraz zespołem downa.

🔷Pomysłownik ORM można wykorzystać również jako pomoc w kształtowaniu sprawności językowej dla dzieci rozwijających się prawidłowo, np. podczas logopedycznych zajęć grupowych.

🔷Proponowane aktywności i zabawy mają na celu pobudzić naturalną oraz spontaniczną mowę dziecka, usprawnić narządy aparatu artykulacyjnego, utrwalić prawidłowy wzorzec oddychania, wzmocnić motorykę dużą i małą, utrwalić kontakt wzrokowy oraz gest wskazywania palcem.

🔷Pacjent z pomocą Pomysłownika wzmocni pracę lewej półkuli mózgu odpowiedzialnej za język, mowę i myślenie logiczne oraz rozwinie spostrzegawczość, koncentrację, zdolności motoryczne oraz manualne.

🔷Zgromadzone pomoce są doskonałym narzędziem do nauki i rozwoju: analizy i syntezy wzrokowej, pamięci, uporządkowania sekwencyjnego oraz szeregowania.

🔷 Materiały są skonstruowane tak, aby dziecko angażować wielowymiarowo. Pomoce występują w przyjaznej dla dziecka oprawie graficznej. Pomysłownik można dowolnie modyfikować.

𝕋𝕨ó𝕛 ℙ𝕠𝕞𝕪𝕤ł𝕠𝕨𝕟𝕚𝕜 𝕆ℝ𝕄

𝕋𝕠 𝕫𝕖𝕤𝕥𝕒𝕨 𝕟𝕒𝕣𝕫ę𝕕𝕫𝕚 𝕤𝕥𝕪𝕞𝕦𝕝𝕦𝕛ą𝕔𝕪𝕔𝕙 𝕣𝕠𝕫𝕨ó𝕛 𝕞𝕠𝕨𝕪 𝕠𝕣𝕒𝕫 𝕟𝕒𝕣𝕫ą𝕕ó𝕨 𝕒𝕣𝕥𝕪𝕜𝕦𝕝𝕒𝕔𝕪𝕛𝕟𝕪𝕔𝕙 𝕕𝕫𝕚𝕖𝕔𝕜𝕒: ℕ𝕒𝕣𝕫ę𝕕𝕫𝕚𝕒 𝕤𝕥𝕪𝕞𝕦𝕝𝕦𝕛ą𝕔𝕖 𝕣𝕠𝕫𝕨ó𝕛 𝕞𝕠𝕨𝕪 𝕠𝕣𝕒𝕫 𝕟𝕒𝕣𝕫ą𝕕ó𝕨 𝕒𝕣𝕥𝕪𝕜𝕦𝕝𝕒𝕔𝕪𝕛𝕟𝕪𝕔𝕙 𝕕𝕫𝕚𝕖𝕔𝕜𝕒:

Aktywizujące zabawy z żyrafą Fafi.

Plansze dźwiękonaśladowcze: „Pokaż, gdzie? Powiedz, jak?”.

Interaktywne karty rozwijające mowę: „PUK – PUK – Kto tam?”, „PUK – PUK – Co tam?”.

Ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych z Fafi.

Trening oddechowy z Fafi.

Sensoryczne wierszyki – masażyki.

Pomysłowe zabawy paluszkowe.

Ćwiczenia logicznego myślenia.

Samogłoskowe karty obrazkowe + zabawy grafomotoryczne.

Układanki sylabowe.

Trening lewopółkulowy.

Ćwiczenia uważności oraz relaksacji.

Łącznie ponad 150 stron:

  • do wydruku w kolorze bądź czarno-białym
  • do pracy zdalnej

Zawartość kursu

POBIERZ PRODUKT

  • Szkic lekcji

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
79 
Czas dostępności kursu: Bez limitu