O kursie

 

TWÓJ DIAGNOSTYCZNY POMYSŁOWNIK ORM

89,00 

🔷Praktyczne narzędzie do precyzyjnej oceny oraz stymulacji rozwoju mowy dziecka od 2-4 lat.

🔷Pomysłownik ORM przeznaczony jest dla logopedów pracujących z  dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spectrum autyzmu,  mózgowym porażeniem dziecięcym oraz zespołem downa.

🔷Pomysłownik ORM można wykorzystać również jako pomoc w kształtowaniu sprawności językowej dla dzieci rozwijających się prawidłowo, np. podczas logopedycznych zajęć grupowych.

🔷Proponowane aktywności i zabawy mają na celu pobudzić naturalną oraz spontaniczną mowę dziecka, usprawnić narządy aparatu artykulacyjnego, utrwalić prawidłowy wzorzec oddychania, wzmocnić motorykę dużą i małą, utrwalić kontakt wzrokowy oraz gest wskazywania palcem.

🔷Pacjent z pomocą Pomysłownika wzmocni pracę lewej półkuli mózgu odpowiedzialnej za język, mowę i myślenie logiczne oraz rozwinie spostrzegawczość, koncentrację, zdolności motoryczne oraz manualne.

🔷Zgromadzone pomoce są doskonałym narzędziem do nauki i rozwoju: analizy i syntezy wzrokowej, pamięci, uporządkowania sekwencyjnego oraz szeregowania.

🔷 Materiały są skonstruowane tak, aby dziecko angażować wielowymiarowo. Pomoce występują  w przyjaznej dla dziecka oprawie graficznej. Pomysłownik można dowolnie modyfikować.

 𝕋𝕨ó𝕛 𝔻𝕚𝕒𝕘𝕟𝕠𝕤𝕥𝕪𝕔𝕫𝕟𝕪 ℙ𝕠𝕞𝕪𝕤ł𝕠𝕨𝕟𝕚𝕜 𝕆ℝ𝕄

𝕎 𝕤𝕜ł𝕒𝕕 𝕋𝕨𝕠𝕛𝕖𝕘𝕠 𝔻𝕚𝕒𝕘𝕟𝕠𝕤𝕥𝕪𝕔𝕫𝕟𝕖𝕘𝕠 ℙ𝕠𝕞𝕪𝕤ł𝕠𝕨𝕟𝕚𝕜𝕒 𝕆ℝ𝕄 𝕨𝕔𝕙𝕠𝕕𝕫ą 𝕟𝕒𝕣𝕫ę𝕕𝕫𝕚𝕒 𝕕𝕚𝕒𝕘𝕟𝕠𝕤𝕥𝕪𝕔𝕫𝕟𝕖:

 

 Całościowa karta badania logopedycznego dziecka dwuletniego z materiałem obrazkowym.

Całościowa karta badania logopedycznego dziecka trzyletniego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta badania logopedycznego dziecka czteroletniego z materiałem obrazkowym.

 Karta badania budowy aparatu artykulacyjnego.

Karta badania motoryki artykulacyjnej.

 Karta badania czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy.

 Karta badania słuchu fonematycznego z materiałem obrazkowym.

 Karta badania reakcji słuchowych i mowy dziecka 0—2 lata z materiałem obrazkowym.

 Karta orientacyjnego badania słuchu dziecka 3—6 lat.

 Karta szczegółowego wywiadu logopedycznego z rodzicem.

 

ℕ𝕒𝕣𝕫ę𝕕𝕫𝕚𝕒 𝕤𝕥𝕪𝕞𝕦𝕝𝕦𝕛ą𝕔𝕖 𝕣𝕠𝕫𝕨ó𝕛 𝕞𝕠𝕨𝕪 𝕠𝕣𝕒𝕫 𝕟𝕒𝕣𝕫ą𝕕ó𝕨 𝕒𝕣𝕥𝕪𝕜𝕦𝕝𝕒𝕔𝕪𝕛𝕟𝕪𝕔𝕙 𝕕𝕫𝕚𝕖𝕔𝕜𝕒:

Aktywizujące zabawy z żyrafą Fafi.

Plansze dźwiękonaśladowcze: „Pokaż, gdzie? Powiedz, jak?”.

Interaktywne karty rozwijające mowę: „PUK – PUK – Kto tam?”, „PUK – PUK – Co tam?”.

Ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych z Fafi.

Trening oddechowy z Fafi.

Sensoryczne wierszyki – masażyki.

Pomysłowe zabawy paluszkowe.

Ćwiczenia logicznego myślenia.

Samogłoskowe karty obrazkowe + zabawy grafomotoryczne.

Układanki sylabowe.

Trening lewopółkulowy.

Ćwiczenia uważności oraz relaksacji.

 

Łącznie ponad 180 stron:

  • do wydruku w kolorze bądź czarno-białym
  • do pracy zdalnej

Zawartość kursu

POBIERZ PRODUKT

  • POBIERZ PRODUKT

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
89 
Czas dostępności kursu: Bez limitu