0(0)

Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty.

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy

  • 10-dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Agata Kalina– pedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta karmienia, dogoterapeuta.

Tematyka szkolenia:
Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty.

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Nauczysz się:
  • Diagnozować Dziecko z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów
  • Prowadzić trening karmienia
  • Konstruować plan terapeutyczny dla Dziecka i Rodziny
  • Zorganizować przestrzeń w gabinecie oraz gromadzić przydatne akcesoria w treningu karmienia

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp1:58:32
Materiały/pobierz

Kim jest terapeuta karmienia?

Kto tworzy zespół terapeutyczny w złotym standardzie opieki nad Dzieckiem z trudnościami w pobieraniu pokarmów?

Jakie trudności w przyjmowaniu pokarmów możemy diagnozować u naszych pacjentów?

Jak przeprowadzić dobrą i holistyczną diagnozę Dziecka z trudnościami w zakresie przyjmowania pokarmów- kwestionariusz oraz arkusz obserwacji terapeuty karmienia;

Plan terapeutyczny w treningu karmienia.

Trening karmienia- podstawowe zasady pracy, założenia.

Warsztat terapeuty.

Akcesoria w treningu karmienia.

Pozycjonowanie pacjenta.

Studium przypadku.

O autorze

4.77 (137 ratings)

191 produktów

12035 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • logopedzi
  • neurologopedzi
  • studenci kierunków logopedycznych