0(0)

Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty 3.02

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 3.02.2021  godzina 19.00 – 20.45 (szkolenie na żywo)

  • + 5 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Agata Kalina– pedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta karmienia, dogoterapeuta.

Tematyka szkolenia:
Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty.

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • - Diagnozować Dziecko z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów
  • - Prowadzić trening karmienia
  • - Konstruować plan terapeutyczny dla Dziecka i Rodziny
  • - Zorganizować przestrzeń w gabinecie oraz gromadzić przydatne akcesoria w treningu karmienia

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie: dostęp do szkolenia i materiałów

Dostęp do szkolenia
Materiały logopedyczne

– Kim jest terapeuta karmienia?

– Kto tworzy zespół terapeutyczny w złotym standardzie opieki nad Dzieckiem z trudnościami w pobieraniu pokarmów?

– Jakie trudności w przyjmowaniu pokarmów możemy diagnozować u naszych pacjentów?

– Jak przeprowadzić dobrą i holistyczną diagnozę Dziecka z trudnościami w zakresie przyjmowania pokarmów- kwestionariusz oraz arkusz obserwacji terapeuty karmienia;

-Plan terapeutyczny w treningu karmienia.

-Trening karmienia- podstawowe zasady pracy, założenia.

Warsztat terapeuty.

– Akcesoria w treningu karmienia

-Pozycjonowanie pacjenta.

-Studium przypadku.

O autorze

4.72 (113 ratings)

223 produktów

15704 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • -logopedzi
  • -neurologopedzi
  • -studenci kierunków logopedycznych