‏‏‎ ‎

Zestaw do

 • doskonalenia czytania
 • doskonalenia funkcji wzrokowych
 • doskonalenia orientacji w przestrzeni

Zawartość:

 • piramida obrazkowo – wyrazowa złożona z 16 trójkątów
 • plansza do utrwalania przyimków
 • karta pracy do uzupełnienia wyrazami
 • etykiety z nazwami 26 sztuk
 • etykiety z sylabami – 32 sztuki
 • etykiety z brakującymi literami 18 sztuk

 

Osiągnięcia

 • doskonalenie czytania
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • doskonalenie pamięci
 • wzbogacanie słownictwa

Program

2‏‏‎ ‎

Trening czytania z piramidą?

Pobierz plik w załączniku
Trening czytania z piramidą
Zmień tytuł załącznika

O autorze

0 (0 ratings)

94 produktów

2084 uczestników

Docelowi odbiorcy

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • dzieci z autyzmem
 • dzieci z afazją
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy