0(0)

Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy.

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy

  • 10- dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Angelika Bartnik – neurologopeda, pedagog specjalny

Tematyka szkolenia:
Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny  od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy.

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Głównym celem szkolenia jest uposażenie uczestników w wiedzę praktyczną. Przedstawienie gier i zabaw logopedycznych, pomocy własnoręcznie wykonanych, pomysłów na przekształcenie rzeczy codziennego użytku w logopedyczne pomoce dydaktyczne. Tak, aby dziecko zaczęło artykułować proste dźwięki mowy – samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, sylaby otwarte i proste, dwusylabowe wyrazy. Zamysłem jest rozbudzenie kreatywności i wyobraźni osób pracujących z małymi pacjentami, aby terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy była dla nich ciekawa, atrakcyjna i efektywna.
  • Na szkoleniu omówione będą czynniki praktyczne wspomagające proces terapeutyczny, z uwagą na rodziców, którzy stanowią bardzo ważny komponent terapii oraz na samą osobę logopedy.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp1:49:48
Materiały/pobierz

1. Słownik czynny dziecka. Jak liczyć słowa wypowiadane przez dziecko? Prowadzenie dziennika mowy dziecka.

2. Stymulujące środowisko. Jak stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju mowy dziecka. Różnica między kąpielą słowną a zalewaniem dziecka mową.

3.Rola rodziców w procesie terapeutycznym. Dla uczestników gotowa do wydruku ulotka – Jak stymulować rozwój mowy dziecka, bawiąc się z nim w domu.

4. Postawa logopedy w procesie terapeutycznym. Cechy osobowościowe terapeuty pracującego z małym dzieckiem. Jakie elementy wykorzystać, by skupić wzrok dziecka na twarzy logopedy, być z drugim człowiekiem w interakcji.

5.Co to jest pauza terapeutyczna i dlaczego jest ważna w procesie nabywania mowy.

6. Przedstawienie gier i zabaw logopedycznych, pomocy własnoręcznie wykonanych, pomysłów na przekształcenie rzeczy codziennego użytku w logopedyczne pomoce dydaktyczne. Tak, aby dziecko zaczęło artykułować proste dźwięki mowy:

– samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, sylaby otwarte i proste, dwusylabowe wyrazy.

O autorze

4.77 (137 ratings)

191 produktów

12035 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • studenci logopedii
  • logopedzi młodzi stażem
  • nauczyciele w żłobkach oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • rodzice dzieci z opóźnionym rozwojem mowy