0(0)

Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu- film

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy 

10- dniowy dostęp do nagrania szkolenia  z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:

mgr Renata Bronisz – logopeda audiolog, oligofrenopedagog

Tematyka szkolenia: 

Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • organizowania odpowiednich warunków do terapii i stymulowania rozwoju dziecka z autyzmem;
 • zaplanowania skutecznej terapii logopedycznej;
 • różnych sposobów stymulowania bazowych umiejętności komunikacyjnych;
 • zasad budowania funkcjonalnej komunikacji;
 • zastosowania ćwiczeń bazujących na pracy lewej półkuli mózgu w pracy z dzieckiem z ASD;
 • rozpoznawania rodzajów echolalii i dobierania strategii do pracy terapeutycznej spośród zaproponowanych

Program

2‏‏‎ ‎2h 30m

Dostęp do szkolenia i materiałów

Dostęp do szkolenia2:28:17
Materiały szkoleniowe

1.Zanim przejdziemy do terapii – co musimy wiedzieć?

2. Interwencja logopedyczna – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych w praktyce.

3. Stymulowanie rozwoju mowy.

a) Co powinien wiedzieć terapeuta?

– Wskazówki dotyczące planowania skutecznej terapii, ogólne zasady pracy z dzieckiem z ASD.

b) Budowanie funkcjonalnej komunikacji.

c) Echolalia odroczona i natychmiastowa – co robić, jak pracować?

d) Stymulowanie nawiązywania i utrzymywania wspólnego pola uwagi.

e) Kontakt wzrokowy – wskazówki terapeutyczne.

f) Stymulacja gestu wskazania palcem.

g) Naśladownictwo i naprzemienność – propozycje oddziaływań.

h) Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych.

3. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

– zastosowanie w przypadku dziecka z autyzmem.

O autorze

4.96 (89 ratings)

196 produktów

13375 uczestników

Jestem logopedą doświadczonym w pracy z dziećmi, w dużej mierze z tymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z wykształcenia również oligofrenopedagogiem i audiologiem. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy doskonalące, m.in. z PECS, systemu Makaton, kinezjotapingu logopedycznego, Metody Krakowskiej. Nie ustaję w kształceniu się – moją nadrzędną zasadą w pracy terapeutycznej jest to, by zawsze dostosowywać metodykę pracy do dziecka, a nie dziecko do metodyki. Prowadzę stronę na Facebooku: Logoratorium – Renata Bronisz, na której zamieszczam autorskie infografiki, broszury, plakaty i pomoce terapeutyczne. Jestem absolwentką Studium Edytorstwa Współczesnego, miłośniczką poprawności językowej i ilustracji dziecięcej. Przepadam za podróżami, literaturą i dobrą kawą.
5.00 (2 ratings)

10 produktów

0 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • studenci logopedii;
 • logopedzi
 • neurologopedzi
 • pedagodzy specjalni
 • nauczyciele wspomagający
 • każda osoba zainteresowana tematem