0(0)

Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu 22.07

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 22 lipca 2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

 • + 10- dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:

mgr Renata Bronisz – logopeda audiolog, oligofrenopedagog

Tematyka szkolenia: Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • Naucz się:
 • organizowania odpowiednich warunków do terapii i stymulowania rozwoju dziecka z autyzmem;
 • zaplanowania skutecznej terapii logopedycznej;
 • różnych sposobów stymulowania bazowych umiejętności komunikacyjnych;
 • zasad budowania funkcjonalnej komunkacji;
 • zastosowania ćwiczeń bazujących na pracy lewej półkuli mózgu w pracy z dzieckiem z ASD;
 • rozpoznawania rodzajów echolalii i dobierania strategii do pracy terapeutycznej spośród

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp
Materiały/pobierz

1.Zanim przejdziemy do terapii – co musimy wiedzieć?

2. Interwencja logopedyczna – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych w praktyce.

3. Stymulowanie rozwoju mowy.

a) Co powinien wiedzieć terapeuta?

– Wskazówki dotyczące planowania skutecznej terapii, ogólne zasady pracy z dzieckiem z ASD.

b) Budowanie funkcjonalnej komunikacji.

c) Echolalia odroczona i natychmiastowa – co robić, jak pracować?

d) Stymulowanie nawiązywania i utrzymywania wspólnego pola uwagi.

e) Kontakt wzrokowy – wskazówki terapeutyczne.

f) Stymulacja gestu wskazania palcem

g) Naśladownictwo i naprzemienność – propozycje oddziaływań.

h) Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych.

3. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – zastosowanie w przypadku dziecka z autyzmem.

O autorze

4.86 (84 ratings)

204 produktów

13599 uczestników

Jestem logopedą doświadczonym w pracy z dziećmi, w dużej mierze z tymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z wykształcenia również oligofrenopedagogiem i audiologiem. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy doskonalące, m.in. z PECS, systemu Makaton, kinezjotapingu logopedycznego, Metody Krakowskiej. Nie ustaję w kształceniu się – moją nadrzędną zasadą w pracy terapeutycznej jest to, by zawsze dostosowywać metodykę pracy do dziecka, a nie dziecko do metodyki. Prowadzę stronę na Facebooku: Logoratorium – Renata Bronisz, na której zamieszczam autorskie infografiki, broszury, plakaty i pomoce terapeutyczne. Jestem absolwentką Studium Edytorstwa Współczesnego, miłośniczką poprawności językowej i ilustracji dziecięcej. Przepadam za podróżami, literaturą i dobrą kawą.
5.00 (2 ratings)

10 produktów

0 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • studenci logopedii;
 • logopedzi