4.50(2)

Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu 21.01

‏‏‎ ‎

 

Data szkolenia:  21 stycznia 2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 5- dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:

mgr Renata Bronisz – logopeda audiolog, oligofrenopedagog

Tematyka szkolenia: Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • organizowania odpowiednich warunków do terapii i stymulowania rozwoju dziecka z autyzmem;
  • zaplanowania skutecznej terapii logopedycznej;
  • różnych sposobów stymulowania bazowych umiejętności komunikacyjnych;
  • zasad budowania funkcjonalnej komunkacji;
  • zastosowania ćwiczeń bazujących na pracy lewej półkuli mózgu w pracy z dzieckiem z ASD;
  • rozpoznawania rodzajów echolalii i dobierania strategii do pracy terapeutycznej spośród zaproponowanych

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie: dostęp

SZKOLENIE ON-LINE
Materiały logopedyczne

1.Zanim przejdziemy do terapii – co musimy wiedzieć?

2. Interwencja logopedyczna – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych w praktyce.

3. Stymulowanie rozwoju mowy.

a) Co powinien wiedzieć terapeuta?

– Wskazówki dotyczące planowania skutecznej terapii, ogólne zasady pracy z dzieckiem z ASD.

b) Budowanie funkcjonalnej komunikacji.

c) Echolalia odroczona i natychmiastowa – co robić, jak pracować?

d) Stymulowanie nawiązywania i utrzymywania wspólnego pola uwagi.

e) Kontakt wzrokowy – wskazówki terapeutyczne.

f) Stymulacja gestu wskazania palcem.

g) Naśladownictwo i naprzemienność – propozycje oddziaływań.

h) Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych.

3. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – zastosowanie w przypadku dziecka z autyzmem.

O autorze

4.69 (104 ratings)

204 produktów

14667 uczestników

Opinie studentów

4.5

Total 2 Ratings

5
1 Ocena
4
1 Ocena
3
0 Ocena
2
0 Ocena
1
0 Ocena

a

polecam

39 

Docelowi odbiorcy

  • studenci logopedii;
  • logopedzi