0(0)

Terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Aspergera- film

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy

  • 10- dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Renata Bronisz – logopeda, oligofrenopedagog, audiolog

Tematyka szkolenia:

Terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Aspergera

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • rozpoznawać u dziecka objawy mutyzmu
  • poznam specyfikę wywiadu z rodzicami, by uzyskać jak najszerszy obraz dziecka
  • planować terapię tak, by przyniosła efekty
  • dowiem się, jak prowadzić terapię, angażując do tego całe otoczenie dziecka

Program

2‏‏‎ ‎1h 30m

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:1:32:33
Materiały szkoleniowe:

1. Zespół Aspergera – charakterystyka zaburzenia, objawy.

2. Zespół Aspergera a autyzm.

3. Diagnoza logopedyczna w przypadku dziecka z Zespołem Aspergera.

4. Programowanie terapii i postępowanie logopedyczne – wskazówki praktyczne, propozycje oddziaływań terapeutycznych..

O autorze

4.95 (88 ratings)

198 produktów

13456 uczestników

Jestem logopedą doświadczonym w pracy z dziećmi, w dużej mierze z tymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z wykształcenia również oligofrenopedagogiem i audiologiem. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy doskonalące, m.in. z PECS, systemu Makaton, kinezjotapingu logopedycznego, Metody Krakowskiej. Nie ustaję w kształceniu się – moją nadrzędną zasadą w pracy terapeutycznej jest to, by zawsze dostosowywać metodykę pracy do dziecka, a nie dziecko do metodyki. Prowadzę stronę na Facebooku: Logoratorium – Renata Bronisz, na której zamieszczam autorskie infografiki, broszury, plakaty i pomoce terapeutyczne. Jestem absolwentką Studium Edytorstwa Współczesnego, miłośniczką poprawności językowej i ilustracji dziecięcej. Przepadam za podróżami, literaturą i dobrą kawą.
5.00 (2 ratings)

10 produktów

0 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • studenci logopedii
  • logopedzi
  • wszyscy zainteresowani tematyką