0(0)

Terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Aspergera 25.04

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:

25.04.2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Renata Bronisz – logopeda, oligofrenopedagog, audiolog

Tematyka szkolenia:

Terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Aspergera

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Uczestnik
  • nabędzie wiedzę teoretyczną o Zespole Aspergera, w tym w zakresie różnicowania ZA i autyzmu;
  • pozna szczegóły przeprowadzania diagnozy logopedycznej;
  • nauczy się programować terapię logopedyczną dziecka z Zespołem Aspergera;
  • nauczy się prowadzić postępowanie logopedyczne dostosowane do poziomu językowego i społeczno-komunikacyjnego dziecka.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały szkoleniowe

Dostęp do szkolenia:2:15:15
Materiały: pobierz

1. Zespół Aspergera – charakterystyka zaburzenia, objawy zespołu aspergera.

2. Zespół Aspergera a spektrum autyzmu.

3. Diagnoza logopedyczna w przypadku dziecka z Zespołem Aspergera.

4. Programowanie terapii i postępowanie logopedyczne:

– wskazówki praktyczne, propozycje oddziaływań terapeutycznych.

O autorze

4.95 (88 ratings)

199 produktów

13507 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • studenci logopedii
  • logopedzi
  • wszyscy zainteresowani tematyką