0(0)

Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, świadomych problemu z niepłynnością mowy- film

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy:

  • 10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania.

Prowadząca:
mgr Katarzyna Turnau-Matynia – filolog i logopeda. Prowadziła badania dotyczące obrazu osób jąkających się funkcjonującego w świadomości osób niejąkających się. Pozwoliło jej to wypracować metody pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jąkającymi się. Od 2011 roku prowadziła zajęcia logopedyczne w świetlicy, a potem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej przez caritas polska. Przewodnicząca zachodniopomorskiego oddziału polskiego związku logopedów.

Tematyka szkolenia:
Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, świadomych problemu z niepłynnością mowy

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • jak rozmawiać z dzieckiem o jąkaniu
  • jak ćwiczyć z dziećmi świadomymi problemu niepłynności mowy
  • jak upłynniać mowę

Program

2‏‏‎ ‎2h 30m

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp2:26:24
Materiały/pobierz

1. Oswajanie jąkania – czyli jak rozmawiać z dzieckiem jąkającym się o niepłynności mowy.

2. Oddech to podstawa – propozycje ćwiczeń oddechowych dla dzieci starszych.

3. Pochwała samogłosek – ćwiczenia przedłużające samogłoski – w izolacji, w wyrazach, dłuższych tekstach, mowie spontanicznej.

4. Gest to moc – o gestach płynności i różnych sposobach ćwiczenia ich ze starszymi dziećmi.

5. Uczyć, bawiąc – propozycje gier i zabaw upłynniających mowę.

O autorze

4.96 (102 ratings)

233 produktów

15739 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • logopedzi pracujący z dziećmi i młodzieżą