0(0)

Terapia głosek szeregu syczącego: [ s, z, c, dz ] 18.06

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 18.06.2021  godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania.

Prowadząca:

mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Tematyka szkolenia

Terapia głosek szeregu syczącego: [ s, z, c, dz ]

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.
  • Uczestnicy otrzymają gotowe pomoce do utrwalania wymowy przydatne w pracy z dzieckiem (karty pracy, materiał wyrazowo – obrazkowy)

 

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie praktycznych sposobów oddziaływania na
  • obszary związane z mową w terapii logopedycznej dziecka z prostym
  • opóźnionym rozwojem mowy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą w jaki sposób
  • pracować z małym dzieckiem tak, aby skutecznie rozwijać komunikację
  • werbalną.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Dostęp

Szkolenie-dostęp
Materiały/pobierz

1. Rodzaje zaburzeń głosek szeregu syczącego, charakterystyka, przyczyny.

2.Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregów syczącego (s, z, c, dz):

a) przygotowanie do wywołania prawidłowej artykulacji głosek (ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fonematycznego); b) metody wywołania prawidłowej artykulacji głosek syczących c) przykłady zabaw i ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę głosek syczących w izolacji, sylabach i wyrazach; d) sposoby na utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej. e) ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej

3. Przykładowe pomoce do terapii głosek szeregu syczącego.

O autorze

4.69 (104 ratings)

204 produktów

14669 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie przeznaczone jest dla studentów logopedii i
  • początkujących logopedów.